بنر خدمات گرافیکی

بنر خدمات گرافیکی

این بنر طراحی شده در دوسایز پست و استوری جهت معرفی خدمات گرافیکی آریا گستر با ترکیب از رنگ طوسی و آبی طراحی شده است  و شامل اطلاعاتی مانند خدمات  شماره تلفن  و لوگو شرکت می باشد.

بنرخدمات گرافیکی سایز پست
بنرخدمات گرافیکی سایز پست
بنرخدمات گرافیکی سایز استوری
بنرخدمات گرافیکی سایز استوری

برای مشاهده نمونه بنر های بیشتر  به لینک زیر مراجعه کنید