تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی

  • ست اداری: اوراق هر مجموعه ای برای انجام روند اداری از ست اداری مخصوص خودش استفاده می کند. ست اداری شامل سربرگ ها، پاکت نامه ها، کارت ویزت، بسته CD و … می شود.
  • کاتالوگ: در حالت کلی محصولات برای خواننده تشریح می کند.

  • بروشور: در حالتی که بخواهیم به صورت جزئی محصولی را تشریح کنیم بروشور تولید می کنیم.
  • پوستر: یکی از راه های رایج تبلیغات شهری و محیطی چاپ و نصب پوستر در مناطق مورد نظر است.
  • بیلبورد/استرابورد: به تابلوی بزرگی گفته می شود که فضای مناسبی برای نصب آگهی در اختیار مشتری می گذارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید