طراحی کاور موزیک

پس از آشنایی هنرمند، مخاطبان اصلی و پیام اصلی آلبوم موسیقی، اکنون نوبت این می رسد که تحت عنوان یک طراح گرافیک فعالیت طراحی کاور موزیک را آغاز نمایید و بتوانید مالک اثر را در اختیار یافتن به پیروزی کمک نمایید.

-رتوش تصویر-طراحی نامحدود-تحویل یک روزه-تایپوگرافی-…

طراحی کاور توسط مجموعه آریا گستر: