نمونه طراحی بنر تبلیغاتی

بنر

این بنر به سفارش پیج فال من در دو سایز پست و استوری طراحی شده است
بنر که مشاهده می کنید  شامل اطلاعاتی همچون خدمات و فواید این مجموعه  و راه های ارتباطی جهت مراجعه به آن ها می باشد.

بنر فال
بنرفال
بنرفال سایز استوری
بنرفال سایز استوری