کاربرد عکاسی در گرافیک

کاربرد عکاسی در گرافیک – عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی و گرافیک همپا و نزدیک به یکصد سال ، با تکنولوژی دوره خود رشد نموده اند و در همین یک قرنی که گذشته تغییرات شگرفی را به خود دیده اند

این دو در کل مستقل از یکدیگرند،ولی متاثر از یکدیگر میباشند ، به نوعی ارتباطات محکمی بین این دو مفهوم وجود دارد

وجوه اشتراک فراوانی یافته‌اند و البته تشابه اصلی آن‌ها در تکثیرپذیری‌شان نهفته است.

اما مقوله عکاسی و گرافیک در کشورمان ایران با فاصله زمانی مختصری بعد از اروپا شروع شد

هم‌سویی و هم‌پایی آن‌ها از آغاز تبلیغات تجاری در مطبوعات شکل گرفت و ناگزیر با تکنیکهای چاپ هم‌زمان خود ظهور کرد.

بنا بر باور همیشگی انسان از تصویر و عکس ، استفاده از آن در تولیدات گرافیک تبلیغاتی، رشد مینماید .

یک طراح حرفه ای گرافیک ایده ها و تصاویر را به منظور بهره گیری تبلیغاتی و هنری پخته میکند

نمیتواند تنها به نقش های ثبت شده بسنده نماید ، بلکه عکس جزء جدایی‌ناپذیر آن تبلیغات میباشد.

البته، این امکان وجود دارد که از عکس به صورت مستقیم استفاده نشود اما نمود و تاثیر آن، در بیشتر موارد، مشاهده میگردد.

در کنار نقاشان تبلیغاتی که بعدها نامشان به گرافیست تبدیل شد،

دیدگاهتان را بنویسید