کاربرد گرافیک در تبلیغات

گرافیک چیست؟

گرافیک یا ارتباط تصویری در مفهوم کلی یعنی برقراری ارتباط و رساندن مفهوم با استفاده از

تصویر رنگ اشکال خطوط، می باشد

کاربرد گرافیک در تبلیغات

وظیفه یک گرافیست در تبلیغ ارتباط برقرار کردن و جلب توجه مخاطب با استفاده از تصویر رنگ اشکال است.

یکی از چیز هایی که گرافیک در دنیای امروز پر کاربرد کرده است این است که در گرافیک میتوانیم بدون در نظر گرفتن زبان فرهنگ با مخاطب ارتباط برقرار کنیم و مفهوم  را به ان ها برسانیم.

گرافیک

اکثر ما این تصویر را دیده ایم و اولین چیزی که به ضرر بیشتر قلیان نسبت به سیگار است.

طراح این تصویر بدون استفاده  از نوشته ای توانسته به راحتی  منظور خود را به مخاطب برساند، هر کس با هر زبانی در هر جای دنیا میتواند منظور این تصویر را بفهمد.

البته این به این معنا نیست در پوستر های تبلیغاتی از نوشته متن استفاده نمی شود.

طراح:سپیده بزمی

برای مثال در این پوستر  تبلیغاتی هم از متن و هم از تصویر استفاده شده ولی در نگاه اول

بدون در نظر گرفتن نوشته تصویر به تنهایی مفهوم را به ما می رساند.