کارت ویزیت آجرنما

کارت ویزیت کارخانه آجرنما

این کارت ویزیت به سفارش کارخانه تولید آجر نما طراحی شده است .

این کارت ویزیت دورو که در یک طرف آن راه های ارتباطی با مجموعه و در طرف دیگر  اطلاعات راجب کارخانه درج شده است تضاد رنگ دوطرف کار باعث شده است که کار چشم نواز جذاب به چشم مخاطب دیده شود.

کارت ویزیت آجر نما
کارت ویزیت آجر نما
کارت ویزیکارت ویزیت آجر نمات آجر نما
کارت ویزیت آجر نما

برای مشاهده نمونه های کارت ویزیتبیشتر لینک به لینک زیر مراجعه کنید