تاثیر استفاده از رنگ ها در بازدهی تبلیغات

برای افزودن شانس موفقیت تان در کسب و کار باید آگاه باشید که رنگها همواره خالق احساسات شورانگیز ثانوی در افرادند و می توانند با آنان احساس سبکی، نرمی، رایحه، زنانگی و مردانگی ببخشند. مصرف کنندگان ارتباطی روانی میان رنگ...
ادامه مطلب
بالا