طراحی جلد گرافیک

مراحل طراحی جلد کتاب روندی که در طراحی جلد کتاب مورد استفاده قرار می گیرد، در زیر بطور خلاصه آورده شده اند: نشست با نویسنده قبل از شروع طراحی جلد کتاب توصیه میشود جلسه ای را با نویسنده کتاب برای پی بردن به فضای کتاب با او...
ادامه مطلب
بالا