خدمات گرافیک فیلابی

طراحی گرافیک محیطی – خدمات گرافیک فیلابی

Tag Archives: طراحی گرافیک محیطی

انتشار سه کتاب آموزش تخصصی طراحی گرافیک

انتشار سه کتاب آموزش تخصصی طراحی گرافیک

مجموعه کتاب‌های مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری بر اساس مباحث آموزشی در سطح کارشناسی این رشته تهیه شده‌اند. در این کتاب‌ها برای استفادۀ بهتر دانشجویان و درک بهتر مطالب، در پایان بخش‌ها تـمرین‌هایی آورده شده است و تألیف آن‌ها به‌گونه‌ای است که برای عموم علاقه‌مندان، هنرجویان و مدرسان این رشته به‌صورت کتابی راهنما مفید باشد.