خدمات گرافیک فیلابی

گرافیک و محیط – خدمات گرافیک فیلابی

Tag Archives: گرافیک و محیط

گرافیک محیطی

گرافیک محیطی اعم از محیطهای باز و بسته، عرصههای گوناگون را در بر میگیرد، که در هر دوی اینها، نقش عمده آن (اطلاع رسانی) می باشد. محیط های بسته شامل فضاهای داخلی کلیه ساختمان ها اداری و تجاری، مترو و همچنین نمایشگاه ها و فروشگاه ها می باشد که در آنها با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطلاعات لازم به مراجعه کنندگان داده میشود.