بهترین برش کاغذ در بسته بندی

جعبه ها را می توان در انواع: کوچک ساده، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ دسته بندی کرد.

وزن کاغذ ارتباط مستقیمی با کیفیت چاپ و برش قالب بسته بندی دارد. اندازه کادرهای برش در کاغذهایی با گرماژ پایین باید کوچکتر در نظر گرفته شود، چراکه انتخاب کادر بزرگتر برش های دقیق و خوبی نخواهد داشت.


بهترین نوع کاغذ در طراحی بسته بندی؛ پاکت

بهترین نوع کاغذ در طراحی بسته بندی پاکت، با توجه به کاربرد پاکت، وزن مربوط به آن انتخاب می شود. برای طراحی پاکت های کوچک اداری کاغذهای تحریر 80 گرم و برای پاکت های بزرگتر از کاغذهایی با گرماژ 100 تا 120 گرم می توان استفاده کرد.
بهترین نوع کاغذ در طراحی بسته بندی؛ جعبه

بهترین نوع کاغذ در طراحی بسته بندی جعبه های کوچک ساده، کاغذهای 250 تا 300 گرم هستند.
برای طراحی بسته بندی جعبه های متوسط مقوای 230 تا 300 گرم پشت طوسی را توصیه می کنیم. این نوع بسته بندی بیشتر شبیه بسته بندی پودر ماشین لباسشویی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید