طراحی سربرگ

– انتقال اطلاعات به صورت منسجم و در قالب رسمی و اداری

سربرگ به عنوان یکی از اقلام مهم ست اداری، ضمن این‌که تمامی مطالب شما را به صورت متون و یا تصاویر منظم و منسجم کتبی به مخاطب ارائه می‌دهد در یک قالب رسمی، سازمان شما را معرفی می‌کند. این درحالی است که استفاده از برگه‌های سفید و بدون سربرگ متعلق به شما در اکثر موارد جزء دسته‌ای از مکاتبات غیر رسمی و معمولی دیده خواهد شد، که این امر منجر به کاهش اهمیت و یا حتی بی‌توجهی به مطالب ثبت شده در نامه شما می‌گردد.

لازم به ذکر است که  طراحی و چاپ ست اداری از مواردی است که اگر به درستی انجام نگیرد نتیجه‌ی مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. مجموعه‌ی آریاگستر همراه با طراحان متخصص آماده‌ی ارائه‌ی خدمات در زمینه طراحی و چاپ ست ادرای به شما می‌باشد.

جهت آگاهی بیشتر و مشاوره برای طراحی و چاپ ست اداری می‌توانید با شماره

05138306425

تماس حاصل کنید.

 سربرگ شرکت آریاگستر:

ست اداری