نمونه کار طراحی بنر

بنر فنگشویی

این بنر طراحی شده توسط شرکت آریا گستر به سفارش پیج فنگشویی  می باشد که از ترکیب اشکال ساده همراه با عکس و متن  مورد نظر مشتری  تشکیل شده است.

بنر فنگشویی استوری

بنر فنگشویی استوریچیزی که در این بنر  مشهود است  همخوانی رنگ ها با توجه به محیط می باشد برای مشاهده بنر های بیشتر  کلیک کنید.