پوستر تبلیغاتی چیست؟

طراحی پوستر با بیش از یک قرن سابقه، به یکی از ارکان اساسی تبلیغات تبدیل شده است شده است. در این بین طراح  پوستر بایستی نگاه ویژه ای و علمی به طراحی پوستر داشته باشد. طراح پوستر در زمینه های  طراحی پوستر تبلیغاتی، طراحی پوستر های علمی و طراحی پوستر همایش طراحی پوستر سینمایی و…. فعالیت می نماید. در طراحی انواع پوستر به بسیاری از موارد بایستی دقت نمود و امروزه طراحی پوستر علمی شده و کاملا بایستی بر اسال اصول و طراحی علمی و آکادمیک باشد.  طراح پوستر با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای طراحی و با نگاهی به روند تبلیغات جهانی و منطقه ای که در آن فعالیت می کند با طراحی پوستر این خدمات را به مخاطب ارائه می دهند.

پوستر چیست؟

پوستر (Poster) واژه ای انگلیسی می باشد، و در فارسی به معنای (آگهی دیواری)، (اطلاعیه)، (اعلان) نام گذاری شده است. واژه دیگری که برای این مفهوم در ایران تا حدودی رایج است: واژه فرانسوی: آفیش (Offiche) واژه آلمانی: پلاکات (Plakat).

پوستر از زمانهای قدیم و به اشکال های گوناگون وجود داشته و امروزه متد های و روشهای مختلفی برای آن به وجود آمده و طراح پوستر برای آن نیاز به تخصص های فراوانی نیاز دارد.

اصول طراحی پوستر

اصول طراحی پوستر با توجه به موضوع آن در بسیاری مواقع بسیار متفاوت است. سبک های مختلف طراحی هر کدام اصول مربوط به خود را دارند که نیاز مشتریان و موضوع پوستر، آن را مشخص می کند.

نرم افزار طراحی پوستر

گسترش تکنولوژی، انواع سخت افزار و نرم افزارهای گوناگون روند رشد طراحی پوستر را به کلی زیرو رو کرده است. امروزه از انواع نرم افزار های دو بعدی، سه بعدی و وکتور برای این کار استفاده می نمایند.