شطرنجی کردن قسمت دلخواه تصویر

در این آموزش شما را با چگونگی شطرنجی کردن قسمتی از تصویر که مد نظر دارید آشنا خواهم نمود. ابتدا تصویر مورد نظر خود را توسط برنامه فتوشاپ باز کنید.   گرافیک کامپیوتر   سپس اقدام به انتخاب قسمت دلخواه تصویر باز شده...
ادامه مطلب