انتشار سه کتاب آموزش تخصصی طراحی گرافیک

انتشار سه کتاب آموزش تخصصی طراحی گرافیک مجموعه کتاب‌های مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری بر اساس مباحث آموزشی در سطح کارشناسی این رشته تهیه شده‌اند. در این کتاب‌ها برای استفادۀ بهتر دانشجویان و درک...
ادامه مطلب