بهترین برش کاغذ در بسته بندی

جعبه ها را می توان در انواع: کوچک ساده، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ دسته بندی کرد. وزن کاغذ ارتباط مستقیمی با کیفیت چاپ و برش قالب بسته بندی دارد. اندازه کادرهای برش در کاغذهایی با گرماژ پایین باید کوچکتر در نظر گرفته شود،...
ادامه مطلب