روانشناسی رنگ ها

توضیحات: در این مقاله سعی بر این داریم تا تعدادی از رنگ ها را از لحاظ روانشانسی بررسی کنیم . در مبحث روانشناسی دو نوع جایگاه داریم . ۱- جایگاه منفی ۲- جایگاه مثبت   شما یک همراه دارید و می توانید از آن یک استفاده منفی کنید و...
ادامه مطلب
بالا